Project Buitenkans. Kansen in de wijk. Kansen voor professionals.

Dit is Project Buitenkans. Fijn dat je dit leest. We vertellen graag wie we zijn, wat we doen en hoe we jou kunnen helpen om kansenongelijkheid, verzuim en thuiszitten in het onderwijs te verminderen.

Aangenaam kennismaken

Project Buitenkans is met de PO- en VO-scholen in de gemeenten Den Haag en Rijswijk aan de slag om kansenongelijkheid in het PO en verzuim en thuiszitten in het VO te verminderen. Dat doen we niet alleen maar samen met de scholen. En met de partners eromheen zoals coördinatoren passend onderwijs, adviseurs van samenwerkingsverbanden, leerlingzaken, jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en centra voor jeugd en gezin.

Project Buitenkans is het hands-on project binnen het Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp, een samenwerking van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) en Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Zuid-Holland West (SWVZHW).

Project Buitenkans wordt gefinancierd uit het Nationaal Programma Onderwijs dat is opgezet om de achterstanden die zijn ontstaan door Corona, in te lopen. En dat is hard nodig. Want kansenongelijkheid is verergerd. Verzuim, geoorloofd of niet, is gestegen. Jongeren zitten niet lekker in hun vel en de sociale structuren staan onder druk.

Wat wij doen

Project Buitenkans ondersteunt professionals in het onderwijs en de jeugdhulp met extra hulp, met denkers en doeners. Zo realiseren we doorbraken. En zien we met elkaar dat het anders kan. Met tijdelijk geld en capaciteit werken we aan structurele verbeteringen.

Wat jij kan doen

Wil je ook kansen in jouw wijk vergroten? Het verzuim terugdringen? Beter samenwerken met professionals? Of bijvoorbeeld een boost geven aan ouderparticipatie? Ontdek wat de 8 dossiers jou kunnen bieden. Werk mee, deel je visie of laat je gewoonweg inspireren. Elke dossiers bevat casuïstiek, stappenplannen, inzichten, eye-openers en handvatten. Of volg ons via LinkedIn.

Collectief leren via het Kennis- en Leernetwerk

We zijn met elkaar aan de slag, in drie Haagse wijken in het basisonderwijs en op 11 scholen in het voortgezet onderwijs. De opgedane kennis, nieuwe inzichten en zeker de geleerde lessen delen we via  het Kennis- en Leernetwerk van Buitenkans met alle scholen in de Haagse regio. Zo groeit Buitenkans uit tot een waardengemeenschap van professionals in het Haagse onderwijs en de jeugdhulp.

Evalueren en rapporteren

We houden bij wat we doen, waar we dat doen en wie aan onze activiteiten deelnemen. En wat de effecten daarvan zijn. Buitenkans is continue aan het leren en verbeteren. Ontdek wat de impact van onze activiteiten is.  Op verzoek en in overleg komen we graag Buitenkans persoonlijk presenteren.

Dit is een project van SPPOH, SWV-ZHW, gemeente Den Haag en gemeente Rijswijk en wordt uitgevoerd door Yolk.

Projectleider

Mariska Overgaag
Monique Kuik
Maud Cordemeijer
Saskia van Valkenhoef
Coco Jansen

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze mailing en ontvang tips, tricks en handvatten om impact te maken.
Klik hier om ons privacybeleid te lezen.