Event

NPO Buitenkans Kennisfestival

Archief
Datum
Organisator
Project Buitenkans, SWVZHW, gemeente Den Haag

Dinsdag 17 januari 09.00-13.00 uur
ZZIIN, Javastraat 26, Den Haag

Tijdens dit festival verdiepen we ons in het thema ‘Samen werken aan welbevinden en aanwezigheid in het VO’. Concreet gaan we aan de slag met het zicht krijgen (en houden!) op verzuimcijfers, de eerste signalen van verzuim oppikken, het goede gesprek voeren met jongeren én ouders, een gestructureerde aanpak opzetten (en levend houden) en effectief samenwerken in het JES (en daarbuiten). Leer van de lessen die de afgelopen periode zijn geleerd op de 10 scholen die hier met NPO-steun aan werken en doe inspiratie op om er zelf mee aan de slag te gaan. Meld je vlug aan, want er zijn beperkte plekken.

 

Workshops

1. Versterken mentoraat en onderwijsteam 

Femke Bulder, coördinator passend onderwijs François Vatel 

Het François Vatel is gestart met Progressive Mental Allignment (PMA). Deze vraagtechniek biedt docenten inzicht en handvatten leerlingen beter te laten functioneren in leven en leren. Naast een positief effect op de leerlingen biedt deze methode ook voordelen voor het welbevinden van leerkrachten: meer rust, minder stress. 

 

2. Dialoog met jongeren 

Centrum 16.22 Linda Rochat en Ida Oostdijk, Schoolondersteuningscoördinator GSR Rijswijk

Over je mentale welzijn praten is nog steeds niet zo makkelijk. Toch is het gesprek met jongeren hierover en hen betrekken bij de oplossingen belangrijker dan ooit. Jongeren weten heel goed hoe hun welbevinden verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. Hoe betrek je jongeren bij aanwezigheid en welbevinden op school? En hoe creëer je een klimaat waar jongeren zich gezien en gehoord voelen en het achterste van hun tong laten zien? Afgelopen jaar hebben op diverse VO-scholen een creatieve ontwerpsessie, op basis van innovatieve aanpak design thinking, plaatsgevonden. Hoe ziet zo'n dialoogsessie eruit? Wat zijn de ervaringen van GSR Rijswijk? En op welke wijze kan de expertise van vormingswerkers toevoegen aan het onderwijs met een creatieve methodische aanpak tot het verschil leiden? 

 

3. Samenwerking tussen ouders en school versterken 

Astrid Verbeek, teamleider passend onderwijs en Arianne Ayaz- Van der Meer, outreachend ouder coördinator van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College. 

Sinds corona is het contact tussen ouders en school verminderd waardoor het lijkt of ouders minder betrokken zijn bij de schoolgang van hun kind. Is dat wel zo? Wat kun je als school doen om de samenwerking tussen ouders en school te versterken? 

 

4. Leerplicht preventief op school 

Najib Maas Ismaïli, Leerplicht Den Haag 

Zou het helpen als Leerlingzaken meer aanwezig is op school? Met het project Preventieve Verzuimaanpak helpt Leerlingzaken scholen bij het vroegtijdig aanpakken en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim. De aanpak wordt zo veel mogelijk op maat aangeboden, aansluitend op de verzuimaanpak van de school. Maak kennis met hoe dit wordt vormgegeven, wat werkt en waar de uitdagingen liggen.  

 

5. Actief contact leggen met thuis 

Sharon Geradts van Schoolformaat en Anissa Abed, coördinator passend onderwijs 's Gravendreef College 

Hoe kun je direct actie ondernemen bij afwijkend verzuimgedrag en zorgdragen dat verzuim niet overgaat in (langdurig) thuiszitten? En op welke wijze helpt het project ‘Erop af’ de school bij verzuim? De insteek van de aanpak is waar een jongere vandaan komt en is opgegroeid. Wat zijn de geleerde lessen binnen deze aanpak van wat wel en niet werkt?  

 

6. Aanwezigheid op school vergroten 

Projectleiders Daniëlle Bouwmeester en Miranda Zweers-Veraar in samenwerking met het Esloo College, het Segbroek College en Het Maris College. 

De aanwezigheid van leerlingen op school is na twee jaar corona lager dan ooit. Scholen zien dat met name het geoorloofde verzuim is gestegen. Op drie Haagse scholen is een analyse uitgevoerd naar de verzuimaanpak. Wat valt op en waar liggen de verbeterpunten?  

 

7. Effectief samenwerken in het JES 

Dennis Rust en Karin de Vreede van Schoolformaat 

Een effectieve samenwerking in het JES kan het verschil maken voor leerlingen. Dennis en Karin vertellen meer over wat we leren op het Heldring: Wat het JES mag verwachten van de invulling van de rol van de JES-partners. Welke verantwoordelijkheid moet eenieder pakken voor een optimaal functioneren van het JES. Hoe voer je regie en stuur je in de processen en de casussen in het JES?