Event

Bereid je nú voor op het MDO van volgend schooljaar

Archief
Datum
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Maak een frisse start voor je MDO 2022-2023

Op dinsdag 14 juni kun je van 16.00 -17.00 uur aansluiten bij een online vragensessie die je helpt om een goede start te maken met het MDO van het volgende schooljaar. Meld je aan via de knop hierboven en geef je vragen alvast door aan coco.jansen@yolk.nl

Wat gaan we doen?

Onder leiding van Lisa Mesander van SPPOH behandelen we de voorbereiding en het proces van het MDO- startgesprek. Ook maak je kennis met de nieuw ontwikkelde online tool die je hierbij gaat helpen. 

Een startgesprek voor het MDO?

Het startgesprek voor het MDO helpt je om steeds meer preventief, vanuit de daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte van de kinderen te werken; precies de bedoeling van het MDO.Het startgesprek, dat vorig schooljaar op een aantal Haagse scholen met succes is gevoerd, voer je aan het begin van het schooljaar. Doel is een helder beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van de populatie van de school, goed in beeld te hebben wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en duidelijkheid te krijgen over ieders beschikbaarheid.

Een online tool MDO-startgesprek?

De online tool MDO-startgesprek is ontwikkeld om de school (directie en intern begeleider) en de partners van het MDO (Leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, centrum jeugd en gezin/jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en samenwerkingsverband SPPOH) te helpen om goed voorbereid met het MDO aan de slag te gaan. Met elkaar in contact staan, weten waar de verantwoordelijkheden liggen, je eigen professionele ruimte kennen en nemen, toewerken naar collectieve en preventieve oplossingen en goed voorzitterschap zijn de bouwstenen van zo’n startgesprek. De tool neemt je er doorheen terwijl je samen met je partners jullie afspraken vastleggen in het bijbehorende formulier.