Dossier

Zoveel mogelijk jongeren naar school

Voortgezet Onderwijs
Projectleider
Mariska Overgaag

De eerste tekenen van verzuim herkennen en direct handelen, dat werkt. Haagse scholen die hierop inzetten, werken met een gestructureerde, data-gestuurde aanpak. Dat geeft de school een up to date inzicht. En een beeld van jongeren die in de gevarenzone zitten. Zo kan je als school de problemen aanpakken voordat zij ontstaan. 

Zelf aan de slag

Zo’n aanpak klinkt voor de hand liggend maar de praktijk is weerbarstig. Er ligt immers al veel op ieders bordje. Wie voert de preventieve gesprekken met de jongeren uit de risicogroep? Welke rol spelen de leerkracht, de mentor en de leerplichtambtenaar hierin? Hoe herkennen zij de eerste signalen van mogelijk langdurig verzuim? Hoe halen zij het maximale uit bestaande registratiesystemen zoals Magister? En vervolgens, hoe gaan ze daar slim mee om?   

Een gezamenlijke aanpak - school én de partners in het JES - brengt het verzuim omlaag. Dit dossier zit vol met inspiratie en kennis: Van hoe je komt tot goede afspraken met de partners in het JES. Tot aan het betrekken van de ouders. Nieuwsgierig? Lees de interviews, stappenplannen en leer van recente inzichten van scholen uit jouw buurt. Alles overzichtelijk bij elkaar.  

 

Verdieping

Artikelen en registraties die dit onderwerp beter helpen begrijpen.