Dossier

Slim samenwerken in het MDO

Primair Onderwijs
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Passend aanbod mogelijk maken voor individuele kinderen die dat nodig hebben. Dat gaat heel vaak goed. Soms ook niet. Hoe kan het MDO nog prettiger maar vooral efficiënter samenwerken? Juist in wijken waar de problematiek zich opstapelt. Dat zou voor iedereen een winst zijn.   

Zelf aan de slag

Er is de afgelopen jaren in het Programma Samenwerking Onderwijs en Jeugdhulp al veel bereikt. Het Routeboek ‘Verzuim en thuiszitters Primair Onderwijs’, bijvoorbeeld, dat de aanpak en vooral het voorkomen van verzuim beschrijft. Het gezamenlijke startgesprek aan het begin van het schooljaar, waarin de partners afspraken maken over hun samenwerking. De meeste scholen zijn hier heel tevreden over. Dat smaakt naar meer. De volgende stap is om vraag-gestuurd te werken in plaats van aanbodgericht. Hierbij kijk je als MDO naar de ondersteuningsbehoeften van de kinderen op een school bij het organiseren van je aanbod. Een flinke klus, maar zo voorkom je op de lange termijn individuele problemen.  

Maak je deze denkwijze eigen en volg de ontwikkelingen in dit dossier. Over de e-learning die wordt ontwikkeld om je te helpen het startgesprek zo zinnig mogelijk te voeren en ieders kennis binnen het MDO goed benut. Of de manier waarop je de ondersteuningsbehoeften van de kinderen op een school in kaart brengt.