Dossier

Slim samenwerken in het JES

Voortgezet Onderwijs
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Leerlingen zitten op school. Dat is het uitgangspunt. En dat is precies waar het multidisciplinair overleg Jeugd en School (JES) zich voor inzet. Gesteund door het Thuiszitterspact is er een injectie gegeven om verzuim te verminderen. Lees welke verbeteracties er mogelijk zijn.

Zelf aan de slag

Ook stappen zetten op weg naar minder verzuim? Dit zijn de 3 beste verbeteracties om te komen tot betere samenwerking:  

  1. Werk volgens het Routeboek Verzuim en Thuiszitters. ‘Alweer een nieuwe aanpak?’ Nee! Wel een no-nonsense methode waarin elkaars rollen helder worden.  

  1. Maak als partners in het JES met elkaar concrete afspraken over de ondersteuning die ieder levert op basis van de behoeften van de leerlingen.   

  1. Tot slot: Bij complexe casuïstiek hebben professionals vrijheid om te handelen naar wat nodig is. Het vergroten van deze professionele autonomie gaat in afspraak met de organisaties en gemeentelijke afdelingen van wie professionals deelnemen aan het JES.  

Weten hoe dit precies werkt? Lees er alles over in dit dossier.