Dossier

Samenwerken in de wijk

Primair Onderwijs
Projectleider
Monique Kuik

Het eeuwenoude gezegde ‘It takes a village to raise a child’ is nog nooit zo actueel geweest. Een kind dat zonder ontbijt naar school komt of de taal niet spreekt. Het komt nu veelal op het bordje van de school terecht. Terwijl in de wijk meer partijen zijn. Over hoe je met elkaar wijkgericht preventief samenwerkt. 

Zelf aan de slag

Hoe activeer je als professional samenwerking tussen onderwijs en andere instanties in de wijk? Welke rol kan bijvoorbeeld de buurtvereniging of de sportclub spelen? Hoe leer je elkaar kennen en betrek je eenieders expertise? Hoe kom je tot een gezamenlijk visie op de wijkproblematiek? En vooral: hoe pakt eenieder z’n rol? 

In een krachtige wijk zet je preventieve activiteiten in gezamenlijkheid op. Zo is uiteindelijk het onderwijs minder tijd kwijt aan zorgtaken en andersoortige ondersteuning. Zie je ook kansen in jouw wijk en zoek je samenwerking met partijen om problemen te bespreken? Laat je inspireren.