Dossier

Ouders optimaal betrokken bij school

Primair Onderwijs
Projectleider
Coco Jansen

Het maakt een enorm verschil of ouders in staat zijn om hun kind te stimuleren en ondersteunen op school. En dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Hoe pak je als ouder je rol als je niet weet wat er van je wordt verwacht? En hoe geef je als professional het juiste zetje? Ouderparticipatie heb je als school zélf in de hand. 

Zelf aan de slag

We kennen de voorbeelden uit de coronatijd. Kinderen met betrokken ouders deden het zo slecht nog niet in het thuisonderwijs. Maar kinderen uit gezinnen waar de ouders er overdag niet waren, kwamen er bekaaid vanaf. Net zoals de kinderen van ouders geen idee hebben wat er van hen wordt verwacht in het Nederlandse onderwijs.  

Maar hoe betrek je ouders? Wat doe je als je een ouderavond hebt georganiseerd en er komt niemand opdagen? Zijn ouders in zo’n geval niet betrokken of is er iets anders aan de hand? Zit de sleutel van ouderbetrokkenheid niet deels bij de school zelf? Welke rol spelen de leerkrachten in de eerste benadering en de aanpak? Hoe maak je als school beleid op dit onderwerp en ontwikkel je een krachtige visie op ouderbetrokkenheid? 

Volg in dit dossier welke factoren ervoor kunnen zorgen dat ook bij jouw school de ouders hun rol kunnen pakken. We kijken naar de school, wat daar gebeurt om ouders bij hun kind te betrekken. En naar de ouders zelf: wéten zij wat er van hen wordt verwacht? Hoe sluit je aan op hun talenten, interesses en vermogens?