Dossier

Meteen aandacht voor elke vorm van verzuim

Voortgezet Onderwijs
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Feitelijk maakt het niet uit wat de reden is. Elk verzuim telt. Alle kinderen hebben ongeacht hun ondersteuningsbehoefte recht op een passend aanbod. Waar ze ook tegenaan lopen. Uiteindelijk willen we dat ieder kind een startkwalificatie krijgt. 

Zelf aan de slag

Dat vergt dan echt een andere manier van kijken. En van werken. Want hoeveel jongeren thuiszitten, weten we nu eigenlijk niet. De gemeente kijkt vooral naar ongeoorloofd thuiszitten. Maar er zijn ook leerlingen die geoorloofd thuiszitten. In Den Haag gaat dat volgens opgave van de scholen om een drie keer zo groot aantal. Een groep die in de stilte langzaam groeit.  

We willen voorkomen dat kinderen langer dan 28 dagen verzuimen, daarom is fors ingezet op een preventieve aanpak. Toch blijft er altijd een groep over die daar overheen gaat. Is het dan terecht dat er minder focus lijkt te liggen op geoorloofd verzuim? Of is dit een gevolg van beklemmende regelgeving? Hoe komt het dat de verzuimcijfers van een school vaak een ander beeld geven dan die van de Leerplicht? 

De visie dat elk verzuim telt, geoorloofd of niet, wordt breed omarmd. Uniek is dat professionals concreet met elkaar de eerste stappen zetten deze nieuwe visie te verkennen. Om zo met elkaar maximaal het thuiszitten tegen te gaan. Blijf op de hoogte van dit dossier en deel je visie op dit onderwerp. 

Zelf aan de slag

Learnings vanuit activiteiten die direct te implementeren zijn.