Dossier

De staat van welbevinden

Voortgezet Onderwijs
Projectleider
Monique Kuik

Corona heeft zijn effect op het welbevinden op school. Docenten staan onder druk, Corona heeft veel van hun aanpassingsvermogen gevraagd. Veel leerlingen hebben korte lontjes en gaan gebukt onder somberheid. Ook zijn er meer ziekmeldingen sinds Corona. 

Zelf aan de slag

Onderzoek laat al een paar jaar zien dat de schooldruk voor jongeren de afgelopen jaren sterk is toegenomen. 1 op de 4 jongeren heeft het vaakst stress door school. En hoe meer druk ze ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven. 1 op de 3 scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Ook zegt 1 op de 10 jongeren onvoldoende vrije tijd te hebben.  

Als we het mentaal welbevinden van jongeren willen verhogen dan lijkt inzet op het verlagen van de ervaren stress en druk vanuit school en huiswerk van belang. Daarnaast is aandacht nodig voor persoonlijke ontwikkeling binnen het onderwijs: leren hoe jongeren zichzelf kunnen zijn en in zichzelf kunnen geloven, een eigen mening hebben, om kunnen gaan met emoties, om kunnen gaan met anderen, leren zichzelf minder te vergelijken met anderen en accepteren dat opgroeien een proces van vallen en opstaan. 

In dit dossier vind je informatie hoe je de dialoog met groepen jongeren over welbevinden kunt opzetten hoe je daar op school mee aan de slag kunt gaan en wat dat betekent voor de partners in het JES en mogelijk nieuwe partijen met wie je gaat samenwerken om het gebied van welzijn, sport, schuldhulpverlening, et cetera. 

Verdieping

Artikelen en registraties die dit onderwerp beter helpen begrijpen.