Dossier

Alle hulp toegankelijk in of nabij school

Primair Onderwijs

De thuissituatie kan de reden zijn dat een kind niet optimaal en veilig mee kan doen. Het heeft z’n weerslag op school. Hulp en zorg zijn vaak wel beschikbaar. Toch vinden deze gezinnen niet de weg naar ernaartoe. Wat als we hulp organiseren vanuit de nabijheid van de vertrouwde school?  

Zelf aan de slag

Maak van de school een vind en werkplaats voor kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben. En daarmee het onderwijs inclusiever. Op veel scholen blijken meerdere kinderen met dezelfde problemen rond te lopen. Zoek naar de gemeenschappelijke deler. En bepaal dan wat je als school nodig hebt. Lichte jeugdhulp in en nabij de school is dan mogelijk een oplossing.  

Een aanpak als deze ontlast én versterkt het onderwijs en de leerkrachten. Maar hoe organiseer je die passende ondersteuning in de eigen omgeving? Welke verkennende gesprekken zijn er nodig? En wat is de juiste strategie om het collectief aan te pakken? Volg in dit dossier de discussies hierover en leer van de uitwisseling en inzichten bij andere scholen in het land.  

Verdieping

Artikelen en registraties die dit onderwerp beter helpen begrijpen.