Artikel

Zo werk je aan ouderbetrokkenheid in het PO

Op zowel OBS Anne Frank, De Grote Beer en Yunus Emre helpen we met het verhogen van de betrokkenheid van ouders. Projectleiders van Ons Verbind en Stichting Jeugdwerk doen er samen met de scholen ervaring om met het model van Actief Ouderschap. De eerste resultaten zijn er. Op 13 februari deelden we die met ouders, IB’ers, schoolleiders van een nieuwe reeks PO scholen met wie we inmiddels in gesprek zijn over ons aanbod. Het plan is dat we het aanbod uiteindelijk via SPPOH aan álle Haagse PO-scholen ter beschikking stellen.

Zen
Projectleider
Coco Jansen

De betrokkenheid van ouders is in een kansarme omgeving lager dan gemiddeld, terwijl juist deze leerlingen er veel baat bij hebben. Aan de motivatie of wil van deze ouders ligt het zelden. Vaak spelen onvermogen, onzekerheid en gebrekkige geïnformeerdheid een rol. Samen met de scholen ontwikkelen we handvatten om over deze drempels heen te stappen.

Dat doen we door kennis te delen, zoals het ouderpartnerschapsmodel van David Kranenburg en de lessons learned op de 5 scholen waar we professionele inzet verzorgen. En dat doen we ook door gesprekken te faciliteren tussen alle partijen die onmisbaar zijn in ouderpartnerschap. Want écht met elkaar in contact komen blijkt de belangrijkste sleutel richting meer partnerschap

Deel 1: ervaringen delen

Ouders betrekken bij school? Zorgen dat er thuis voortgang wordt gegeven aan zaken die op school aangeboden worden? Ouders bewust maken van de waarde van een OR of MR, en ze ook motiveren voor deelname? Tijdens dit eerste onderdeel van de bijeenkomst – een begeleid kringgesprek met thee en zelfgebakken koekjes – bleek al snel dat iedereen dezelfde ervaringen had gehad over waar obstakels liggen: niet in onwil of een gebrek aan interesse, maar in cultuur- en taalverschillen, gebrekkige informatievoorziening, vooroordelen en een gevoel van ongelijkwaardigheid:

'Veel ouders weten helemaal niet wat een IB’er is – laat staan dat ze weten wat het betekent als die IB’er bij ze aanklopt'

'Tijdens corona mochten ouders de school niet in en dat was eigenlijk wel lekker rustig voor veel leerkrachten. Maar daarmee is de drempel wel extra hoog om de school in de komen.;

Bij ons op school werd ouders gevraagd te helpen bij de kerstviering – een verzoek waar nauwelijks reacties op kwamen. Maar het zijn vooral ouders met een islamitische achtergrond; die kunnen daar hun hulp simpelweg niet voor aanbieden.’

Het gaat om wezenlijke problemen dus, vonden de aanwezigen, maar ook om hoopvolle problemen. Omdat ze laten zien dat het niet met motivatie te maken heeft, dat ouders zich afzijdig houden. En omdat het begin van de oplossing kan liggen in elkaars redenen en behoeften beter te leren kennen – iets waarvoor vooral laagdrempeliger contact en betere communicatie nodig is.

Deel 2: ideeën delen

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werden alle aanwezigen uitgenodigd om plaats te nemen aan één van de vijf tafels die verspreid door de school stonden, om daar in gesprek te gaan over de 5 vormen van partnerschap (maatschappelijk, didactisch, pedagogisch, informeel en formeel) en er ideeën over op papier te zetten. De opbrengst werd plenair en per partnerschapsvorm gepresenteerd.

Deel 3: de opbrengst

Er wordt tijdens een bijeenkomst als deze veel gezegd, en er worden veel ideeën geopperd. Dat is inhoudelijk waardevol. Zeker zo belangrijk, is het feit dat betrokkenen op een persoonlijke en gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan, en elkaar als mens treffen. Dat leidt voelbaar tot meer begrip en meer vertrouwen: en daarmee tot een stevige basis voor toekomstige samenwerking.

De belangrijkste lessen van deze ochtend:

  • Breng menselijkheid terug in het contact. Ga uit van elkaars beste bedoelingen, spreek elkaar ook aan als er goed nieuws te melden is, deel ook positieve berichten.
  • Zet in op communicatie die uitgaat van een gedeeld belang – beide partijen streven het beste na voor het kind. 
  • Besef dat er cultuur- en taalverschillen kunnen spelen: probeer dus door te vragen en zaken niet in te vullen.
  • Maak tijd vrij om ouders te informeren over de verschillende medewerkers en organisaties op en rondom een school. Onderstreep dat deze partijen náást en niet tegenover de ouders staan.
  • Maak de school toegankelijk voor ouders - met activiteiten, bij het wegbrengen of ophalen, door informatieavonden te organiseren op tijdstippen dat ook werkende ouders er kunnen zijn – en zorg dat je zelf ook makkelijk te benaderen bent, op het schoolplein of in het lokaal na schooltijd.
  • Benadruk dat participatie vele vormen kan hebben: dat hulp bij een sponsorloop betekenisvol is, en deelname aan een OR evengoed.
  • Misschien wel het belangrijkst: wees transparant en maak ouders een gelijkwaardig deelgenoot van de overwegingen en keuzes rondom een kind. Zo haal je de angel uit de angst, onderschreven de deelnemers, en kan er écht contact ontstaan, en daarmee ook betere samenwerking.

Wil jij meer ouderpartnerschap realiseren op jouw school?

Project Buitenkans organiseert meer kennis-ateliers de komende tijd én ontwikkelt op dit moment een boekje dat helpt bij het organiseren van meer samenwerking met ouders. Wil je daarvan op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail naar coco.jansen@yolk.nl