Artikel

No-nonsense aan de slag met het Routeboek Verzuim en Thuiszitters VO

Verzuim en thuiszitters
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Jongeren zitten op school. En niet thuis. Hoe dan? Werk volgens het Routeboek Verzuim en Thuiszitters VO.

 

Een no-nonsense methode waarin elkaars rollen helder worden. Het Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College verbeterde afgelopen schooljaar tijdens een pilot de samenwerking in het JES waardoor het verzuim is gedaald. 

Lees hier over de succesvolle verzuimaanpak van het Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College.

In maart 2022 zijn alle scholen via online infosessies geïnformeerd over het Routeboek Verzuim en Thuiszitters in het VO. Kon je er niet bij zijn? Kijk hier de infosessie terug.

En nu gaan alle VO-scholen in Den Haag ermee aan de slag.

De aanpak is preventief en gericht op zowel geoorloofd als ongeoorloofd verzuim. Met name bedoeld voor leerlingen die frequent uitvallen of 4 weken of langer aaneengesloten afwezig zijn.  

Wat levert deze aanpak de school op? 

  • Inzicht in elkaars rol 
  • Betere samenwerking in het JES 
  • Handvatten om signalen van verzuim vroegtijdig te signaleren 
  • En -heel belangrijk- hoe je ouders aan zet krijgt. Want zonder de ouders, lukt het niet. 

Maar ook, welke mogelijkheden zijn er als het niet lukt om een leerling weer naar school te krijgen. Zoals de Expertisetafel Complexe Zorg, of de Doorbraaktafel als een casus is vastgelopen. Deze aanpak doet meer recht aan de praktijk van de school en bestaat uit acties die vooral preventief van aard zijn en die starten bij de eerste signalen van verzuim of zorgbehoefte.  

Alle jongeren naar school 

De gemeente Den Haag heeft zich binnen de G4 gecommitteerd aan de doelstelling dat geen enkel kind of jongere in 2020 langer dan drie maanden zou thuiszitten zonder een passend aanbod van onderwijs en/ of zorg. De realiteit is dat deze doelstelling niet is gehaald, net als overigens in de rest van Nederland. Alle reden dus om de samenwerking in het JES verder te verbeteren op basis van het Routeboek Verzuim en Thuiszitters, zodat alle jongeren naar school gaan.  

Lees verder

  • Een overzichtelijke praatplaat van het Routeboek Verzuim en Thuiszitters VO vind je hier.
  • De tekst van het routeboek kun je hier downloaden.

Meer weten over verzuimcijfers?

In maart heeft minister van PO en VO Dennis Wiersma de Tweede Kamer geïnformeerd over de verzuimcijfers 20/21 en de verzuimaanpak. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen, ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren. In zijn brief legt Wiersma de nadruk op je welkom, veilig en goed voelen op school. Een focus op aanwezigheid waardoor jongeren (en hun ouders) gemist worden als ze er niet zijn. En als een kind al langer niet naar school gaat, moet een passend aanbod geboden worden om het zicht te geven op onderwijs.

  • Lees hier de Brief van minister Dennis Wiersma over de verzuimcijfers 20/21 en de verzuimaanpak.