Artikel

Meer welbevinden op jouw school? Meld je nu aan voor een dialoogsessie!

Jongeren weten zelf vaak heel goed hoe hun welbevinden op school verbeterd kan worden. Daarom organiseert Buitenkans dit jaar 10 creatieve dialoogsessies waarmee jongeren op hun eigen school ideeën én oplossingen rondom dit thema kunnen aandragen. De eerste sessies zijn al geweest – op o.a. het ’s Gravendreef en Johan de Witt. Jouw school ook aanmelden voor zo’n gratis sessie welbevinden? Dat kan.

samenwerken
Projectleider
Monique Kuik

Meld je nu per mail aan voor een gratis ontwerpsessie welbevinden via monique.kuik@yolk.nl

Project Buitenkans helpt VO-scholen in en rondom Den Haag om zoveel mogelijk jongeren met zoveel mogelijk kansen hun opleiding te laten afronden. Welbevinden speelt daar een grote rol in. Steeds vaker klinkt het geluid dat jongeren niet lekker in hun vel zitten. Daar ontstaan achterstanden door. En sommige jongeren gaan helemaal niet meer naar school.

Stigma op mentale gezondheid

Over je geestelijke gezondheid praten, is nog steeds niet zo makkelijk. Dat geldt voor volwassenen en ook voor jongeren. Toch is het belang van dat gesprek groter dan ooit. Internationaal daalt het mentale welbevinden onder jongeren aantoonbaar, en dat heeft grote gevolgen voor hun toekomst. Ook in Nederland blijkt dat 1 op de 7 jongeren depressieve klachten heeft en 1 op 3 prestatiedruk ervaart. Tijdens de coronacrisis zijn die klachten alleen maar toegenomen.

Wat kun je als school en jeugdhulp doen?

Hoe zorg je ervoor dat jongeren zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen, en hun school als een prettige en veilige omgeving ervaren? Daar zijn onderzoekers en experts het eigenlijk ontzettend over eens. Er is op structurele basis aandacht nodig, voor jongeren individueel en voor hun sociaal emotionele ontwikkeling, én er moet laagdrempelig adequate hulp beschikbaar zijn als dat nodig is. Die aandacht begint bij een gesprek – niet óver jongeren, maar met jongeren zelf.

De behoeften van jongeren centraal

Als school in gesprek gaan met jongeren: dat is dus belangrijk en dát willen we vanuit Buitenkans graag faciliteren en organiseren. Hierbij werken we vanuit de design thinking-aanpak, een aanpak die begint bij het definiëren van behoeften, om vanuit daar oplossingsrichtingen bepalen, prototypes te maken en die in de praktijk te testen.

Onze eerste bevindingen

In juni van dit jaar hebben we 16 leerlingen van 8 verschillende Haagse VO scholen geïnterviewd. Ook hebben we een brainstormsessie met 26 leerlingen van 6 verschillende scholen gehouden.

De behoeften

Leerlingen geven aan een overdaad aan prikkels te ervaren sinds ze – na de verschillende lockdowns - weer naar school gaan. Ze vertellen dat er vanuit school nauwelijks gevraagd wordt hoe het met hen gaat, en dat de nadruk op schoolprestaties ligt. Meer dan ooit, stellen leerlingen, beseffen ze dat school zoveel meer is dan een plek waar ze alleen les krijgen en cijfers halen. Juist doordat ze een tijd afgesloten zijn geweest van sociale contacten, is het duidelijk geworden hoe essentieel die voor hen zijn. Wegblijven van school is door corona makkelijker geworden.

Drie oplossingsrichtingen

Op basis van de gesprekken met leerlingen hebben we drie oplossingsrichtingen gedefinieerd waarmee scholen samen met hun leerlingen aan de slag kunnen voor meer welbevinden.

  1. Meer aandacht voor de leerling
  2. Meer ruimte om te ontspannen
  3. Meer verbinding met klasgenoten

Creatieve ontwerpsessie

In een creatieve sessie werken jongeren samen met ontwerpers van de Design Innovation Group en de vormingswerkers van Stichting Centrum 16.22 aan concrete ideeën voor het verbeteren van hun welbevinden op school. Ons streven op minstens 10 verschillende VO-scholen zo’n sessie welbevinden te organiseren. De meest waardevolle en praktische uitkomsten van deze sessies delen we vervolgens met álle scholen, zodat ook zij hier concreet mee aan de slag kunnen gaan. De eerste sessie is inmiddels geweest: op 27 september op het s’ Gravendreef.

Doet jouw school ook mee? Meld je nu aan bij projectleider monique.kuik@yolk.nl.

Lees meer

Links en documenten die dit onderwerp beter helpen begrijpen.