Artikel

Korte lijntjes en heldere afspraken met het Routeboek Verzuim en Thuiszitters PO

Kijken en uitvergroten
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

De no-nonsense aanpak met de harde belofte om in 13 weken elk kind een passend aanbod te doen. Hoe dan?  

Korte lijntjes, heldere afspraken, betrokken ouders en snel doorpakken. Daar moeten we naartoe in het onderwijs met Jeugdhulp, de gemeente, Leerplicht, JGZ, SPPOH, schoolmaatschappelijk werk. Ondanks deze ambitie zit de helft van de scholen met de handen in het haar. Denk aan een vastgelopen casus van een kind, geen passend aanbod of regels die knellen. En uiteindelijk stapelen de problemen zich op. Zeker omdat de problematiek in de wijken en binnen de gezinnen complexer is geworden. En daarmee van de kinderen op school. Op tijd handelen en preventief werken is het antwoord. De ambitie is helder: binnen 13 weken een passend aanbod voor elke kind. 

Werk volgens het Routeboek

 

Het Routeboek Verzuim en Thuiszitters is twee jaar geleden ontwikkeld met alle betrokkenen in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het is een no-nonsense systematiek met een helder beschrijving van het proces: Wie doet wat en wanneer. Plus heldere afspraken en opschalingsmogelijkheden als het overleg tóch dreigt vast te lopen. Want we moeten doorpakken en knopen doorhakken, dat lijkt de onderliggende wens van iedereen. Alleen door goede samenwerking met heldere doelen en afspraken kunnen we scholen ondersteunen in de aanpak om het verzuim en het aantal thuiszitters terug te dringen. 

Wat er is er nu anders?  

De eerste stap: vroeg signaleren en preventie. Niet wachten totdat de wettelijke grenzen zijn overschreden. De school weet zelf vaak goed wanneer het met een leerling de verkeerde kant op dreigt te gaan. Maar de bal ligt zeker niet alleen bij de school. Dit Routeboek geeft alle partners in het MDO meer inzicht in elkaars rol en elkaars expertise. En wat nog meer? Er is ruimte om in het zogenaamde grijze gebied preventief te handelen. Om los te komen van de regels, mocht dat nodig zijn. Het Routeboek geeft heldere stappen. Zo kan je elkaar aanspreken op ieders rol en ieders expertise optimaal inzetten.  

Wil je meer weten over het Routeboek?  

Op de website van SPPOH vind je een fijn overzicht over het Routeboek.

Klik hier voor het Routeboek zelf.

Klik hier voor een webinar over het Routeboek Verzuim en Thuiszitters.  

Klik hier voor een overzicht van de route met uitgebreide toelichting. 

Klik hier voor de 'Richtlijn advies- en doorbraaktafel'.