Artikel

Jouw frisse start voor het MDO 2022-2023

Het startgesprek voor het MDO in het Primair Onderwijs helpt je om steeds meer preventief, vanuit de daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte van de kinderen het passend aanbod te organiseren.

Passen, puzzelen, maken
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

Het startgesprek voer je aan het begin van het schooljaar. Doel is een helder beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van de populatie van de school en goed in beeld te krijgen wat ieders rol en verantwoordelijkheid is en duidelijkheid te krijgen over ieders beschikbaarheid.

Online vragensessie

Kijk hier de online vragensessie terug waar je collega’s onder leiding van Lisa Mesander van SPPOH de voorbereiding en het proces van het MDO-startgesprek hebben doorgenomen en kennis hebben gemaakt met de nieuw ontwikkelde online tool die je hierbij gaat helpen.

 

Een online tool MDO-startgesprek?

De online tool is ontwikkeld om de school (directie en intern begeleider) en de ketenpartners van het MDO (Leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, centrum jeugd en gezin/jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en samenwerkingsverband SPPOH) te helpen om goed voorbereid met het MDO aan de slag te gaan. Een goede voorbereiding, met elkaar in contact staan, weten waar de verantwoordelijkheden liggen, je eigen professionele ruimte kennen en nemen, toewerken naar collectieve en preventieve oplossingen en goed voorzitterschap zijn de bouwstenen van zo’n startgesprek. De tool neemt je mee door een voorbereidende fase, voorafgaand aan het startgesprek. En, begeleidt je samen met je partners tijdens het startgesprek, zodat jullie in de tool afspraken vastleggen die aan het einde van het startgesprek uit de tool rollen.

Wat houdt de tool precies in?

De training bestaat uit 5 micromodules voor de school en 4 micromodules voor de partners. De extra module voor de school is gericht op het voorzitten van het startgesprek. In de modules wordt gebruik gemaakt van video’s, quotes en animaties. De modules 1 t/m 3 worden in de voorbereiding op het startgesprek ingezet. De overige modules worden gebruikt tijdens het startgesprek, de tussenevaluatie of het eindgesprek. Hiermee is de tool een combinatie tussen een training en een workflow: tijdens het voorbereiden en tijdens het startgesprek zelf worden vragen beantwoord die later samen worden gebracht in één startgesprek-document. 

Mijn startgesprek loopt al goed, heeft het dan wel zin om deze Online Tool te gebruiken?

De online tool helpt álle ketenpartners om goed voorbereid aan het startgesprek te beginnen zodat jullie beter jullie doelen scherp krijgen en daar goede afspraken over kunnen maken. Het biedt je een kans om collectiever en preventiever te gaan werken. Of hoe een intern begeleider tijdens de ontwikkeling van de tool zei: ‘Ik had eigenlijk niet door dat ik steeds best veel moest doorvragen aan mijn partners om de juiste informatie te krijgen en niet zelf veel in te vullen. Het lijkt mij fijn dat dmv deze online tool partners beter voorbereid zijn.’

Betekent deze tool dat we nu meer tijd in de voorbereiding van het startgesprek gaan steken?

Dat klopt, je voorbereidingstijd gaat omhoog. Maar zie het als een investering die je later in het jaar ruim terugverdient, doordat er aan het begin van het schooljaar betere afspraken worden gemaakt en beter wordt geanticipeerd.

Begrijp ik het goed dat de ketenpartners heel de voorbereidingsfase een aantal keer moeten doorlopen, voor alle scholen waar zij bij het startgesprek aansluiten?

Alle ketenpartners doorlopen de volledige Online Tool één keer helemaal. Voor de voorbereiding van het startgesprek voor alle daaropvolgende scholen (de meeste ketenpartners schuiven aan bij meerdere scholen) hebben we een verkorte versie gemaakt, waar je sneller doorheen kunt en puur de voorbereidende vragen beantwoordt.

Gaat de tool ook een oplossing bieden voor de grote doorloop binnen een MDO, waardoor partners die nieuw aansluiten direct beter op de hoogte zijn van de afspraken?

Daar kun je hem ook voor gebruiken, ja. Nadat je in de tool jullie afspraken hebt vastgelegd, rolt hier een ingevuld document uit met alle verzamelde informatie en afspraken. Nieuwe ketenpartners ontvangen dit document als onderdeel van de overdracht.

Wie is nu de kartrekker van het startgesprek?

De school is de initiatiefnemer en voorzitter van het startgesprek. Zij stuurt de uitnodiging en vanaf nu dus ook de link naar de Online Tool waarmee alle ketenpartners zich kunnen voorbereiden. Tot zo’n twee jaar geleden organiseerden alle organisaties zelf een startgesprek. Daarna werd het startgesprek van JESS (voorheen xtra) uitgebreid naar een breder startgesprek waarbij alle ketenpartners aansloten. Nu is door alle ketenpartners gezamenlijk besloten het startgesprek overal breed in te voeren: alle ketenpartners sluiten aan en de school is in de lead.

Alle scholen krijgen via SPPOH vanaf begin september toegang tot Start Samen Sterk, waarmee zij ook hun ketenpartners kunnen uitnodigen. Meer weten? Neem contact op met saskia.van.valkenhoef@yolk.nl

 

Je volgt de modules op: www.onlinetoolmdostartgesprek.nl