Artikel

‘Het gevoel ertoe te doen – dát blijkt de motivatie voor kinderen om hun best te doen en naar school te komen.’

Sinds corona is de functie van mentor belangrijker dan ooit. Maar met welk takenpakket functioneert zo’n mentor nou optimaal? Welke rol kan er van ouders verwacht worden als het om aanwezigheid gaat, en welke inzet van leerlingen zelf? En hoe krijg je al die neuzen dezelfde kant op? Op het Haagse Segbroek College werd een leerling-arena georganiseerd over de definitie van goed mentorschap. 15 mentoren, 25 leerlingen en 10 ouders schoven aan. Elly Antonisen, conrector van de locatie op de Goudbloemstraat, deelt de opbrengst.  

Samen Sterk
Projectleider
Mariska Overgaag
Elly Antonisen

‘Wat ons tijdens die leerling-arena geraakt heeft,’ zegt Antonisen, ‘is dat leerlingen aangeven dat ze aandacht als belangrijkste voorwaarde voor leren en welzijn noemden. Dat ze willen voelen dat er persoonlijke interesse van een docent is, dat ze niet willen opgaan in de massa maar echt gekend willen worden. Het gevoel ertoe te doen – dát blijkt de motivatie voor kinderen om hun best te doen en naar school te komen. Het verzorgen van die aandacht, en dan op een positieve manier, dus niet pas als iemand in de knel komt, dat blijkt essentieel binnen het mentorschap.’ 

Eén centrale vraag

Echt aandacht geven kost tijd. Daarom krijgen mentoren op het Segbroek College extra uren binnen hun jaartaak. Die worden o.a. ingezet voor drie jaarlijkse MOL-gesprekken (Mentor-Ouder-Leerling) die de mentoren voeren met alle leerlingen in hun klas. Tijdens deze gesprekken staat één vraag centraal: wat heeft de leerling nodig om verder te komen? En dat doel hoeft, zo legt Antonisen uit, helemaal niet per se op het cognitieve vlak te liggen. ‘Een doelstelling kan ook zijn: ik wil graag meer vriendinnen. Of: ik wil me meer op mijn gemak voelen in de klas of hulp bij mijn presentaties. Wat het doel ook is, de formulering ervan helpt een leerling al om gericht na te denken over wat hij of zij nodig heeft. Daarbij is het een uitnodiging richting ouders om thuis evengoed betrokkenheid bij dat doel te tonen. Dat er ook aan de eettafel gevraagd wordt: heb je het al wat meer naar je zin in de klas? Op die manier wordt de aandacht voor de leerling van twee kanten versterkt. Bovendien kunnen ouders gerichter iets aan ons terugkoppelen wanneer ze zich toch zorgen maken – bijvoorbeeld wanneer ze pesten vermoeden.’  

Flexibele houding 

Samenwerking met de ouders blijkt een voorwaarde voor een effectieve en betekenisvolle mentorrol – en daarmee voor aanwezigheid. De MOL-gesprekken worden om die reden ver van tevoren ingeroosterd en alle ouders krijgen ruim van tevoren een uitnodiging per geautomatiseerde mail. Is daar na een week nog geen reactie op gekomen? Dan volgt er een herinneringsmail – en als daar geen gehoor op komt een telefoontje van de mentor zelf. De toon hierbij is gevoeglijk en mild; als het ouders niet lukt om fysiek naar school te komen dan wordt een online gesprek voorgesteld. Kunnen ze echt niet op de beoogde tijd, dan wordt er naar een alternatief moment gezocht. ‘Die flexibele opstelling,’ legt Antonisen uit, ‘heeft bij het eerste MOL-gesprek van dit jaar al een opkomstpercentage van gemiddeld 90 % opgeleverd. Dat is meer dan vorig jaar. Door extra aandacht en het belang van de gesprekken te onderstrepen in de maandelijkse nieuwsbrief, hopen we dit ook voor het 2e en 3e MOL-gesprek voor elkaar te krijgen.’ 

Pictogrammen 

Soms zijn ouders toch lastig betrokken te krijgen. Taal kan daar volgens Antonisen een rol in spelen. In samenwerking met Buitenkans ontwikkelde het Segbroek College daarom een leaflet met pictogrammen, dat nu digitaal ingezet wordt bij communicatie rondom schoolactiviteiten. Zo is de informatie tóch deelbaar, op een praktische en eenvoudige manier. Ook trok het Segbroek samen met Buitenkans leerplicht aan, om te helpen bij het implementeren en handhaven van de 3-6-9-regel. ‘Doordat de leerplichtambtenaar nu hiaten in de uur-registratie opspoort,’ legt Antonisen uit, ‘en meteen contact opneemt, komt het veel sneller boven tafel wanneer het niet goed gaat met een leerling.’   

Het belang van schoolfeesten 

Als Antonisen naar de uitkomst van de leerling-arena kijkt, dan is het duidelijk dat de grootste prijs van de coronacrisis op het sociale vlak ligt. ‘Voor sociale vorming is het broodnodig dat je elkaar fysiek treft, in de pauzes, in de klas, plekken waar je elkaar corrigeert en van elkaar leert. Er zijn schoolfeesten nodig en meerdaagse kampen – gelegenheden waarbij vriendschappen kunnen ontstaan en kunnen sneuvelen, met alle levenslessen van dien. Natuurlijk: we zijn een school en we willen dat onze leerlingen met een diploma het gebouw verlaten. Maar zeker zo belangrijk – en dat heeft dat gesprek met leerlingen en ouders heel duidelijk gemaakt – is een goede band met docenten, een gezellige sfeer en een validatie van de dingen die leerlingen ervaren. Dat inzicht is in relatie tot aanwezigheid ontzettend zinvol, en daarom gaan we niet alleen actief met die thema’s aan de slag maar zullen we ook zéker over een tijdje weer een leerling-arena organiseren. Gewoon: om te vragen of er in ieders ogen al zaken veranderd zijn.’ 

Meer weten over het organiseren van een leerling-arena? Of hulp nodig bij het opzetten ervan? Daar helpen we je graag mee. Je kunt contact opnemen met mariska.overgaag@yolk.nl  

Lees meer

Links en documenten die dit onderwerp beter helpen begrijpen.