Artikel

Gaandeweg beter samenwerken in het MDO met Pamm

Beter samenwerken in het Multi Disciplinair Overleg, het MDO, is een van de belangrijkste doelen van Project Buitenkans. Hoe krijg je dat voor elkaar? De ontwikkeltool Pamm (Passend aanbod mogelijk maken) helpt.

Pamm deelnemers
Projectleider
Saskia van Valkenhoef

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een hele uitdaging om kinderen en jongeren die extra ondersteuning te geven die nodig is.

In de praktijk is deze samenwerking niet eenvoudig. Wetten sluiten niet op elkaar aan, er zijn wachtlijsten en in veel gevallen spreken de professionals onvoldoende elkaars taal. Met als resultaat dat er voor veel leerlingen geen passend aanbod wordt gerealiseerd. Zij vallen letterlijk tussen wal en schip.

Het multidisciplinair overleg is het belangrijkste platform waar professionals van onderwijs en jeugdhulp elkaar treffen. Het verbeteren van dit overleg - en dus de samenwerking - is een belangrijke ambitie van Project Buitenkans

Met Pamm ondersteunen we deze ambitie door inzicht te verschaffen in de verbetermogelijkheden. Zowel voor de individuele scholen als voor het samenwerkingsverband én de partners.

Pamm. Wat is het?

Pamm is een online evaluatie-instrument . Het is in 2020 ontwikkeld voor het VO en wordt in 2021 doorontwikkeld voor het PO. We starten met de PO scholen die deelnemen aan Project Buitenkans. Alle deelnemers aan het MDO doen mee en krijgen de kans om hun observaties en ideeën voor verbetering aan te geven.

Pamm voegt dit samen in een overzichtelijke rapportage voor de school, inclusief concrete aanbevelingen voor verbetering. Het onderzoek biedt alle partijen de kans om zich vrijelijk uit te spreken over de verbetermogelijkheden die zij zien en krijgen deze na verwerking gerapporteerd in de vorm van gemeenschappelijke, concrete uitdagingen waar zij meteen mee aan de slag kunnen.

Dit levert Pamm op

De scholen zien aan de hand van de rapportage hoe het MDO-overleg functioneert ten opzichte van andere scholen. Ze zien in hoeverre zij succesvol zijn in het realiseren van een passend aanbod vergeleken met scholen van hetzelfde type, krijgen inzicht hoe zijn en hun partners de samenwerking ervaren, waar verbeteringen mogelijk zijn en of de ingezette capaciteit passend is. Het samenwerkingsverband krijgt een overzicht van de inspanningen op alle scholen, waardoor de ondersteuning per school beter kan worden afgestemd op de schoolpopulatie en problematiek van de individuele school.

Meer weten?

De tool wordt momenteel voor het PO ontwikkeld en is medio 2023 gereed. Download de brochure voor het VO of vraag meer informatie op bij de Saskia van Valkenburg, die dit project leidt.

PAMM VO Brochure: