Welkom bij Project Buitenkans, dé kans voor professionals in en rond de school om ieder kind en iedere jongere passend onderwijs te geven.

Passend onderwijs voor elk kind? Minder verzuim? En inclusiever onderwijs? Het kán. En het moet. Zeker na corona. Is jouw school al aan de slag?  

Intern begeleiders, coördinatoren passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werkers, gezinscoaches, jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren en schooldirecteuren, laat je inspireren!

Klinkt goed! Sluit bericht